Publicaties

Handleiding inventarisatie
Binnen Vlaamse archief- en onderzoeksinstellingen is in de voorbije jaren belangrijke archivalische en architectuurhistorische kennis over architectuurarchieven gegenereerd. Al te vaak blijft die kennis echter beperkt tot de pagina’s van het onderzoeksrapport of de eindverhandeling, de grenzen van de onderzoeksgroep of de muren van de instelling.
Alles bewaren is niet mogelijk en ook niet wenselijk. Selecteren en vernietigen van archieven is een moeilijke maar noodzakelijke opdracht van de archivaris, en dat is niet anders voor beheerders van architectuurarchieven.
Bronnengids Architectuuronderwijs Vlaanderen
Archieven van architectuurscholen zijn waardevol cultureel erfgoed. Het zijn unieke bronnen die de ontwikkeling van het architectuurveld, netwerken van architecten en de brede architectuurcultuur belichten. Ze bevatten informatie over de evoluerende onderwijspraktijk, over generaties docenten en studenten.
Wonen in welvaart
Dit boek geeft met uiteenlopende essays en een rijke selectie nooit eerder gepubliceerd materiaal een levendig beeld van de recente geschiedenis van het ‘Wonen in welvaart’ in Vlaanderen.
Het lelijkste land ter wereld
In 1968 publiceerde Braem het boek 'Het lelijkste land ter wereld', waarin hij zijn kritiek uit op de stedenbouw of beter op het gebrek eraan in België. Dit pamflet is op veel punten nog brandend actueel.
Het gekwetste gewest
De Westhoek is ontegensprekelijk een unieke regio in Vlaanderen op het vlak van architectuur en stedenbouw. De grootschalige verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de gigantische wederopbouw achteraf bepalen tot op vandaag het uitzicht van de streek.
Bouwen aan wederopbouw
Na de Eerste Wereldoorlog kwam er in de Westhoek een nooit geziene bouwactiviteit op gang. Van puin ruimen tot de aanleg van nieuwe infrastructuur en landbouwgronden, het bouwen van boerderijen, burger- en arbeiderswoningen, nieuwe publieke gebouwen: hele dorpen en stadsdelen moesten uit het niets herbouwd worden.
Het paleis op de heide
Het paleis op de heide vertelt het verhaal van het voormalige Sanatorium Joseph Lemaire, een realisatie van architect Maxime Brunfaut. Ooit was dit gebouw een kroonjuweel van de socialistische beweging, anno 2009 is het een ruïne.
Isia Isgour (1913-1967)
Met de reeks Focus architectuurarchieven plaatst het CVAa archieven van Vlaamse architecten in de kijker. De tweede aflevering van de reeks belicht het werk van de Brusselse architect Isia Isgour (1913-1967).
Materiële zorg
Binnen de archieftechnische reeks over architectuurarchieven komt, na deel I : inventarisatie, een tweede deel uit dat materiële zorg als onderwerp heeft. Opnieuw richt deze publicatie zich tot iedereen die op een of andere wijze te maken heeft met architectuurarchieven, van archiefvormer tot beheerder en archiefgebruiker.
Huib Hoste (1881-1957)
Met de reeks Focus architectuurarchieven plaatst het CVAa archieven van Vlaamse architecten in de kijker. De archieven van architect/stedenbouwkundige Huib Hoste staan hier centraal. Hoste wordt beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne beweging in Vlaanderen.
Ontwerpmaquette van TEXTURE Kortrijk, noArchitecten. Foto: noAarchitecten
Museale collecties duurzaam bewaren, beheren en maatschappelijk valoriseren: het zijn de basistaken die een permanente uitdaging vormen. Museumgebouwen zijn vaak verouderd of uitgeleefd, te klein, en niet aangepast aan de hedendaagse verwachtingen op het vlak van comfort of klimaat. Een renovatie of uitbreiding kan soelaas brengen, maar hoe pak je dit proces best aan? Het boek geeft antwoord op deze en andere vragen en uitdagingen, en brengt veel praktijkinzichten samen.

Pagina's