Lopende projecten

2018 is het jaar waarin het Vlaams Architectuurinstituut, deSingel, de Provincie Antwerpen en Stad Antwerpen het oeuvre van de Belgische modernistische architect Léon Stynen (1899 – 1990) via tal van activiteiten in de kijker plaatsen. Léon Stynen...
Campagnebeeld Stynen2018. Léon Stynen met de maquette van het Economische Centrum in Antwerpen, circa 1969. (Archief Paul De Meyer) (Collectie Vlaams Architectuurinstituut. Langdurige bruikleen Vlaamse Gemeenschap)
Met het project Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen richt het Vlaams Architectuurinstituut zich gedurende twee jaar op het waarderen van architectuurarchieven. Zowel onze eigen collectie als archieven van externen worden...
(c) Karin Borghouts
Niet alleen architecten, stedenbouwkundigen en industrieel ontwerpers geven vorm aan de ons omringende omgeving. Ook aannemers, ingenieurs, vaklui, leveranciers enzovoort, hebben hier een enorme impact op.
Wederopbouw Sint-Jan-de-Doperkerk Dranouter 1922 (Fotograaf G. Mansy - Archief Viérin Brugge)
Computers spelen een voortdurend belangrijker wordende rol in de activiteiten van architecten. Naarmate steeds meer projecten op digitale wijze worden ontworpen, klinkt de vraag over de duurzame bewaring van digitale architectuurobjecten luider.
2D CAD van een stadsontwerp, Autodesk 2000 (c) Crepain Binst Architecture
Sinds 2012 is de werking van het CVAa verbreed van architectuur naar ‘het ontwerp van de omgeving’, waaronder ook vormgeving valt. Sinds 2013 werkt het CVAa intensief rond vormgeving, waaronder we ontwerp voor interieurs, meubilair, keramiek,...
Archief Maarten Van Severen. Foto Storm Calle (c) Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief
Tijdschriften zijn belangrijk in het architectuurdebat, misschien vroeger nog meer dan nu. Historische Belgische architectuurtijdschriften bieden inzicht in de toenmalige bouwproductie, de opererende en toonaangevende architecten, verschillende...
De vijftigste verjaardag van de wet op de stedenbouw (1962) is de aanleiding voor een breed erfgoedproject rond stedenbouw met interviews, films, archiefoverdrachten en -prospecties.
Stills uit films Jef Cornelis (c) Argos Centrum voor Kunst en Media
Maquettes behoren vaak tot de pronkstukken van architectuurhistorische tentoonstellingen. Tegelijk zijn maquettes ook meer dan enkel voorstellingen van gebouwen, het zijn culturele objecten met een eigen geschiedenis en cultuurhistorische betekenis.
Tentoonstelling renaat braem 1910 2010 (c) Foto Anja Van Eetveldt en Maurice Nyhuis (c) Maquette Archives d'Architecture
Het geheugen van onze omgeving ligt niet alleen besloten in boeken, foto’s, films, maquettes of tekeningen. Ook verhalen en legendes, ambachten en technieken, en tot slot ook weerbarstige cultureel ingebedde verlangens bepalen de geschiedenis van de...
Meubelmakerij Van Den Berghe-Pauvers. Foto Storm Calle (c) Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief
De omgeving waarin een architect zijn opleiding heeft genoten, beïnvloedt niet zelden zijn latere werk. Zowel de onderwijsmethode als de persoonlijkheid van de docenten met wie de architect in spe in contact komt, geven een bepaalde richting aan...
Archief Sint-Lucasinstituut Gent, bewaard door KADOC-KU Leuven
Architecten en vormgevers beheren vaak waardevolle archieven en collecties. Om hen de kennis te bieden waarmee ze dit materiaal duurzaam kunnen beheren, werkt het CVAa mee met het project Erfgoedzorg in de kunstensector.
De archieven van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) zijn interessant cultureel erfgoed. Ze bevatten unieke informatie over de geschiedenis van de sociale woningbouw. Het zijn ook belangrijke bronnen om het sociaal beleid,...
Sint-Maartensdal Leuven (c) Anja Van Eetveldt en Maurice Nijhuis
Erfgoeddag vormt voor het CVAa een aanleiding om architecturaal cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen. Erfgoeddag is een sensibiliseringsactie rond cultureel erfgoed voor publiek, sector, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel. Het Vlaams...
Opbouw Erfgoeddag 2009 in Hasselt
De architectuur in Vlaanderen kende een opmerkelijke ontwikkeling in de voorbije decennia. Ontwerpers maakten internationaal naam en stilaan groeide er een dynamische architectuurcultuur in Vlaanderen. Deze evolutie ontstond vanuit enkele...
(c) Karin Borghouts