Platforms

Het CVAa wil zoveel mogelijk samenwerken met andere spelers uit de cultureel-erfgoedgemeenschap. Deze samenwerking gebeurt enerzijds via de overkoepelende adviesraad met jaarlijkse bijeenkomst, als breed reflectieplatform en als communicatiemoment, en anderzijds via de platforms.

De cultureel-erfgoedgemeenschap is erg divers, met gemeenschappen die elk hun eigen relatie hebben tot architectuur- en vormgevingserfgoed. De platforms maken het mogelijk om onze samenwerking beter op deze verschillende groepen af te stemmen. Ze fungeren als werkgroepen, waarbinnen aan gezamenlijke projecten gewerkt wordt, volgens de eigen dynamiek van ieder platform.

Met deze structuur kan het CVAa optreden als platform om de verschillende gemeenschappen beter met elkaar te betrekken, en op die manier de versnippering van de kennis en bewaring van het erfgoed van het ontwerp van de omgeving tegen te gaan.

Platform Bibliotheken

De architectuurbibliotheken uit dit platform werken al geruime tijd samen aan het bijwerken van het tijdschriftenbestand. Lees hier meer over het project architectuurtijdschriften.

Platform Collectiebeherende Archiefinstellingen

Binnen het platform collectiebeherende instellingen wordt onder meer gewerkt aan een gezamenlijke ontsluiting van gegevens via Odis.

Platform Musea & Erfgoeddepots

Dit platform is opgevat als een netwerk dat het beheren van het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving moet ondersteunen.

Platform Digitaal

De klankbordgroep voor het traject rond digitale architectuurarchieven wordt een vast platform om te overleggen over de te volgen stappen. Lees hier meer over het project digitale architectuurarchieven.

Platform Onderwijs & Onderzoek

Het CVAa bezoekt 1 keer per jaar de verschillende onderzoeksinstellingen en onderzoeksgroepen om mogelijkheden voor onderzoek en samenwerking te bespreken.

Indien u deel wenst uit te maken van de overkoepelende adviesraad of een van de platforms, neem dan contact op via cvaa@vai.be.