Platform Musea & Depots

Sinds 2012 is het CVAa erkend binnen het Cultureel-erfgoeddecreet en niet langer binnen het Archiefdecreet. Daardoor is de werking verbreed van archieven naar cultureel erfgoed, waaronder ook objecten, documentair erfgoed en immaterieel cultureel erfgoed vallen. Met name voor driedimensioneel cultureel-erfgoed van architectuur, vormgeving of het bouwbedrijf wil het CVAa musea en erfgoeddepots betrekken in zijn werking via het Platform Musea & Depots.

Leden kunnen hier inloggen op het virtuele samenwerkingsplatform.

Contactpersoon CVAa: 
sofie.decaigny@vai.be