Platform Bibliotheken

Sinds 2008 coördineert het CVAa het in kaart brengen van het precieze bezit van architectuurtijdschriften. Binnen het Platform Bibliotheken wordt onder meer gewerkt aan een betere oplijsting en ontsluiting van collecties Belgische architectuurtijdschriften en waar mogelijk, het ruilen en vervolledigen van collecties. De resultaten van twee dergelijke overlegrondes zijn zichtbaar in Antilope (Collectieve catalogus tijdschriften in Belgische wetenschappelijke bibliotheken).

Via het Platform zet het CVAa deze gefaseerde werking verder. 

Leden van het Platform zijn momenteel de partners van het project architectuurtijdschriften.

Leden: Architectuurarchief Provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen (bibliotheek Ontwerpwetenschappen), Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hogeschool Gent (KASK), Architectuurbibliotheek Sint-Lucas Brussel, Sint-Lucasbibliotheek Gent, Bibliotheek Sint-Lukas Brussel, UHasselt (bibliotheek Architectuur), UGent (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Boekentoren), Onroerend Erfgoed

Leden kunnen hier inloggen op het virtuele samenwerkingsplatform.

Contactpersoon CVAa: 
Ellen Van Impe