Platform Archieven

Architectuurarchieven zijn in Vlaanderen verspreid over diverse bewaarinstellingen. Sinds zijn ontstaan in 2003 brengt het CVAa de instellingen met belangrijke collecties samen om te overleggen over diverse aspecten van architectuurarchieven, en om afspraken te maken over de stappen die het CVAa onderneemt. Binnen het Platform Collectiebeherende Archiefinstellingen wordt onder meer gewerkt aan een sectoriële toegang voor architectuurarchieven binnen Odis, die je hier kan gebruiken.

Leden: Johan Dambruyne (Algemeen Rijksarchief), Stefaan Grieten en Dirk Laureys (APA), Godfried Kwanten (KADOC), Pieter-Jan Lachaert (Stadsarchief Gent), Behrang Mousavi (Het Nieuwe Instituut), Francis Strauven (AAM), Jos Vandenbreeden (Architecture Archive Sint-Lukasarchief vzw)

Leden kunnen hier inloggen op het virtuele samenwerkingsplatform.

Contactpersoon CVAa: 
sofie.decaigny@vai.be