Over Architectuurarchief Vlaanderen

Het Architectuurarchief Vlaanderen staat in voor de culturele erfgoedwerking van het Vlaams Architectuurinstituut. Het Architectuurarchief Vlaanderen geniet hiervoor de steun van de Vlaamse gemeenschap. 

Het Architectuurarchief Vlaanderen kwam tot stand op 1 januari 2018 en is een samenvoeging van twee entiteiten:

  • Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, het landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving.
  • Het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, een provinciale archief- en bewaarinstelling.

De werking van beide organisaties wordt door het Architectuurarchief Vlaanderen verdergezet.

Missie

Het Architectuurarchief Vlaanderen is dé nationale en internationale referentie voor het architecturaal cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het beheert een belangwekkende collectie architectuurarchieven uit Vlaanderen en Brussel, en bouwt die voortdurend uit. Architectuurarchieven worden ruim begrepen in de collectie: maquettes, plannen, foto’s, prototypes, publicaties, productcatalogi, audiovisueel en digitaal materiaal en immateriële getuigenissen. Het rijke archief is een unieke schatkamer voor onderzoekers en studenten, hedendaagse ontwerpers en het brede publiek. Het Architectuurarchief Vlaanderen is een open huis voor iedereen die begaan is met het architecturaal cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
Het Architectuurarchief Vlaanderen is ingebed in de werking van het Vlaams Architectuurinstituut en vormt er de basis van. Zo kan het heden, verleden en de toekomst van ruimtelijke vraagstukken met elkaar verbinden.

Het Architectuurarchief Vlaanderen beheert op vakkundige wijze een collectie Architectuurarchieven die een duidelijke link met Vlaanderen en Brussel hebben. Het spoort interessante architectuurarchieven proactief op, bewaart ze, ontsluit ze en stelt ze ter beschikking.

Het Architectuurarchief Vlaanderen is een open instelling die zich naar buiten richt. Het Architectuurarchief is voor iedereen toegankelijk. Het Architectuurarchief Vlaanderen is ingebed in een breed netwerk van nationale en internationale bewaar-, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en knoopt nauwe banden aan met diverse cultureel-erfgoedgemeenschappen. In zo veel mogelijk aspecten van zijn werking heeft de betrokken erfgoedgemeenschap een duidelijke stem en rol. Zo is het Architectuurarchief een onmisbare schakel in de brede architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel.

Het Architectuurarchief Vlaanderen vergroot het besef van het maatschappelijk belang en de culturele waarde van architectuurarchieven. Dit belang neemt alleen maar toe nu een zorgvuldige en duurzame omgang met de ruimte en het gebouwde patrimonium steeds meer aan de orde zijn. Het zet hiertoe publieksprojecten op en stimuleert onderzoeksprojecten in samenwerking met uiteenlopende partners.

Het Architectuurarchief Vlaanderen neemt ook een dienstverlenende rol op om alle actoren die begaan zijn met het cultureel-erfgoed van architectuur, landschap, stedenbouw, bouwbedrijf en vormgeving te ondersteunen.