Disclaimer en copyright

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn uitdrukkelijk verboden. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.
We doen er alles aan om fouten te vermijden, maar indien dit toch gebeurt, kan het VAi niet aansprakelijk gesteld worden.

Externe informatie

Wat betreft mogelijke links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover het VAi geen zeggenschap heeft (wat betreft de inhoud of andere kenmerken), is het VAi in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Juridische informatie

Het VAi behoudt het recht info al dan niet te publiceren op de website en in de nieuwsbrief Copyright en inhoud Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn uitdrukkelijk verboden.