Beleidsdocumenten Architectuurarchief Vlaanderen

Beleidsdocumenten Centrum Vlaamse Architectuurarchieven

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven werd als landelijk expertisecentrum ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet. Het CVAa diende in 2011 een beleidsplan in voor de periode 2012-2016. Binnen het kader van dit beleidsplan diende het CVAa jaarlijks tot en met 2018 een actieplan en een jaarverslag in bij de Vlaamse Gemeenschap.

Vanaf 1 januari 2018 vormen het CVAa en het voormalige Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen één organisatie, onder de vleugels van het Vlaams Architectuurinstituut. Met deze integratie van de voordien provinciale archiefcollectie in het Vlaamse expertisecentrum bundelen we de krachten en versterken we de band tussen verleden, heden en toekomst van de architectuur in Vlaanderen. Hieronder de beleidsplannen, actieplannen en jaarverslagen van het CVAa van 2004 tot en met 2018. Vervolgens zullen we jaarlijks de plannen en verslagen van het Architectuurarchief Vlaanderen aanvullen, op basis van het in 2017 ingediende beleidsplan voor de periode 2019-2013.

Beleidsplannen CVAa

Actieplannen CVAa

Jaarverslagen CVAa